Welcome in the demo
Another demo

 

Statorius-Stojeński Piotr
(zm. 1591)
humanista, pisarz, pedagog. Francuz ur. w Tonneville. Po ukończeniu humanistycznego kolegium w Lozannie zamieszkał w Genewie, gdzie był uczniem Kalwina. W 1549 r. działacze kalwińscy sprowadzili go do Polski. Z czasem spolonizował się, przybrał nazwisko Stojeński, ożenił się z Polką. Jego synowie zostali nobilitowani w 1591 r. Kilkakrotnie przerzucał się z kalwinizmu na arianizm. Żywo uczestniczył w polemikach religijnych. Nauczyciel, potem kierownik szkoły w Pińczowie. Współtwórca programu zreformowania jej na wzór kolegium w Lozannie (m.in. wprowadził język ojczysty) i tzw. Urządzenia (Gymnasii Pinczoviensis institutio) - pierwszej ustawy szkolnej w Polsce. Jeden z autorów ® Biblii brzeskiej. Napisał pierwszą gramatykę polską (Polonicae gramatices institutio) - wyd. w 1568 r. u Wirzbięty w Krakowie. Przykłady czerpał z wydanego w 1558 r. Wizerunku żywota człowieka poczciwego ® M. Reja. W dedykacyjnym tekście do A. Dycza (humanisty i działacza reformacyjnego) twierdził, że istniejące w języku polskim określone i stałe prawa gramatyki sprawiają, iż nauka polszczyzny jest nietrudna i przyjemna.

Źródło: Słownik Encyklopedyczny LITERATURA POLSKA Wydawnictwo Europa